Je kind, je spiegel

Wanneer je veel van je hoogbegaafde kind in jezelf herkent

We botsten onlangs op deze blog die we hier dus graag samenvatten.

Hoogbegaafdheid is een boeiende reis naar zelfkennis via zoon of dochter.

Ouders zoeken begeleiding voor hun hoogbegaafde kinderen en ontdekken vaak onverwacht eigenschappen van hoogbegaafdheid bij zichzelf. Wij zien dit telkens opnieuw in onze themareeks. De ouders starten dit traject om meer informatie te vinden voor hun kind. Ze krijgen echter elk deel ook een spiegel voor ogen.

Hoogbegaafdheid binnen families is gebruikelijk en heeft genetische componenten. Deze ontdekking kan leiden tot ongeloof en verwarring over waarom dit niet eerder is opgemerkt.

Emotionele Fasen:

  1. Ontkenning: Ouders ontkennen hun eigen hoogbegaafdheid en twijfelen aan informatie en zichzelf.
  2. Woede: Woede ontstaat over het niet eerder herkennen van hoogbegaafdheid, met zelfverwijten en frustraties.
  3. Verdriet: Ouders realiseren zich dat ze niet naar hun volledige potentieel hebben geleefd, wat leidt tot ‘wat als’-gedachten en een gevoel van gemis.
  4. Acceptatie: Uiteindelijk accepteren ouders hun hoogbegaafdheid, zien het als een kans voor groei en passen hun aanpak aan.

Effect op Ouder-Kindrelaties:

De ontdekking van hoogbegaafdheid verandert de dynamiek. Ouders begrijpen beter, willen beschermen, maar kunnen ook ‘verkramptheid’ tonen. Dieper begrip verbetert communicatie en ondersteuning.

Praktische Tips:

  • Zoek steun: Praat met andere ouders of zoek professionele begeleiding.
  • Blijf leren: Onderzoek hoogbegaafdheid voor begrip.
  • Wees geduldig: Ouder en kind ervaren emotionele ups en downs.

Hoogbegaafdheid is een uitdagende en inspirerende reis.

Zelfontdekking biedt kansen voor groei en begrip. Hoewel niet altijd eenvoudig, blijft hoogbegaafdheid een prachtige superkracht die je moet leren omarmen.

De zoektocht naar begrip, acceptatie en persoonlijke groei is de kern van hoogbegaafdheid, zowel voor ouders als kinderen.”

Related Articles

Taakinitiatie ontrafeld

Hoogbegaafdheid is een complex fenomeen dat, wanneer ontdekt bij kinderen en ouders, emotionele fasen van ontkenning, woede, verdriet en uiteindelijke acceptatie met zich meebrengt, wat een unieke dynamiek in ouder-kindrelaties creëert.

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *