Privacy Policy

Gromicoach VOF, gevestigd aan Sint-Anna 25 8500 Kortrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Omdat we de krachten willen bundelen

Sint-Anna 25 8500 Kortrijk

+32 468 56 68 74

Rudo Van Overbeke is de Functionaris Gegevensbescherming van Gromicoach VOF Hij/zij is te bereiken via rudo@giftednetwork.be

Gromicoach VOF begrijpt dat de zoektocht naar wat Hoogbegaafdheid is en hoe je ermee aan de slag kan gaandeweg heel persoonlijk traject is. Jouw persoons- en studiegegevens wil je dus niet met iedereen delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  We hebben jouw gegevens nodig om je goed te kunnen helpen in je zoektocht in de hoogbegaafdheid van jou, je kind, je leerling, … . In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van je nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gromicoach VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

– Persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, zoals jouw aanwezigheid, eventuele resultaten en of jij de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.

– De gegevens die je als eigen notities bewaard in het systeem.

– De gegevens die je deelt in online gesprekken met andere cursisten en coachen in de verschillende groepen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@giftednetwork.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gromicoach VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Gromicoach VOF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Gromicoach VOF volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

– Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding.

– Verzorging van de door jou gekozen opleiding.

– Advies geven over een te volgen opleiding.

– Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.

– Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen reageren.

– Analyses uitvoeren zodat wij de kwaliteit van onze opleidingen en onze dienstverlening kunnen verbeteren.

– Advies rond mogelijke partners die je verder kunnen begeleiden. Dit zonder het delen van jouw informatie aan die partners.

 

Advies en Voorlichting

 

Als je via onze website informatie over onze opleidingen aanvraagt, zoals een studiegids of een proefles, worden je gegevens opgeslagen en kunnen wij via e-mail of telefoon contact met je opnemen om je te adviseren. Als je dit niet op prijs stelt, kun je jezelf afmelden door middel van de afmeldlink onderaan de e-mail, of door een e-mail te sturen naar mailto:rudo@growth-mindset.be

 

Nieuwsbrief

 

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen we alleen toe aan onze nieuwsbrieflijst als je hiervoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen buiten The Gifted Network / Gromicoach VOF.

 

De digitale leeromgeving en jouw gegevens

 

Bij The Gifted Network maken de studenten gebruik van het online leerplatform om hun opleiding te kunnen volgen en de administratie omtrent hun opleiding te kunnen bijhouden en raadplegen. Binnen deze omgeving zie je details van jouw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen de digitale leeromgeving contact leggen met docenten, medestudenten en The Gifted network coaches. We leggen graag uit hoe we omgaan met jouw gegevens in deze omgeving.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij beschermen je persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor op dit moment beschikbaar zijn. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doelen of zolang als de wet ons daartoe verplicht.

 

Je gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

 

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je via je profiel de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien.

 

Als je niet bij ons studeert, kun je door een e-mail te sturen naar mailto:rudo@growth-mindset.be een overzicht aanvragen van de persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.

 

Indien je wilt dat wij je gegevens verwijderen kun je een e-mail sturen naar mailto:rudo@growth-mindset.be. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken. Als je jouw gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgende moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gromicoach VOF verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gromicoach VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gromicoach VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Werking noodzakelijke cookies

 

We gebruiken noodzakelijke cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat we snel de juiste informatie tonen wanneer je op onze website bent. Noodzakelijke cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

 

Werking statistieken cookies

 

Statistieken cookies gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op onze website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruiken we om de website te verbeteren. Statistieken cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

 

Statistieken cookies die wij gebruiken

 

Google AdWords-cookie

Het Google AdWords-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.

Google Analytics-cookie

Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruiken we voor rapporten over internetgebruik.

Bing-cookie

Het Bing-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.

Doubleclick-search-cookie

Het Doubleclick-search-cookie meet of en via welke advertentie je binnenkomt op onze website.

Affiliate-cookies

Affiliate cookies meten of en via welke andere sites je binnenkomt op onze website.

Voorkeuren cookies

 

Voor het plaatsen van voorkeuren cookies vragen we je toestemming. Je krijgt een melding waarin je toestemming kunt geven om deze cookies te plaatsen. We gebruiken deze cookies om aan de hand van jouw surfgedrag op onze website, de Gifted Network voor jou gebruiksvriendelijker en relevanter te maken.

 

Werking Marketing-cookies

 

Voor Marketing-cookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geven wij derde partijen de mogelijkheid om marketing-cookies op onze website te plaatsen. Ook plaatsen wij marketing-cookies op websites van derden. De informatie uit deze marketing-cookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals bijvoorbeeld een leuke aanbieding. We doen dit op onze eigen site en op sites van andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@giftednetwork.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Gromicoach VOF zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Gromicoach VOF wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gromicoach VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@giftednetwork.be

Klacht

 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen. mailto:rudo@growth-mindset.be

 

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze Privacy verklaring?

 

Indien je vragen hebt over deze Privacy verklaring kun je contact opnemen met mailto:rudo@growth-mindset.be.

 

Wijzigingen Privacy- en Cookieverklaring

 

Wij kunnen deze Privacy- en Cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe we jouw gegevens beschermen en gebruiken en welke cookies we gebruiken voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig te lezen. We hebben deze Privacy- en Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 2 februari 2022