Jongen-verdrietig-e1484070777122-d8ad4da8

Gezinnen-Individueel

01 – Intake gesprek

We vertrekken steeds vanuit 2 basis veronderstellingen

  1. Elke persoon en dus ook elke (potentieel) hoogbegaafde is uniek
  2. Elke persoon kan groeien, we streven er steeds naar om de beste weg voor de persoon te zoeken om deze groei vlot te laten verlopen

Om aan deze beide basis veronderstellingen te voldoen willen we, voordat we ook maar iets voorstellen qua trajecten zeker eerst een gesprek hebben met jou. Daarom starten we alle trajecten (Behalve Thema avonden) steeds met een intake-gesprek.

Doel van dat gesprek is om vooral eerst een zicht te krijgen op jouw kind. Hoe was je kind vanaf de geboorte tot nu.

  • Waarom zit je vandaag met vragen?
  • Wat loopt er mis?

Op basis daarvan kunnen we dan inschatten of je kind nood heeft aan coaching. Moet dat individueel of in groep ? Is er nood aan een IQ-Test, zo ja hebben we een aantal personen binnen het Gifted Network waarnaar we kunnen doorverwijzen. Op basis van het gesprek kunnen we meestal ook al met vrij grote zekerheid aangeven of er een hoogbegaafdheid in het spel is. Soms is er een grondiger onderzoek nodig en dan starten we met een observatie van het kind op school of bij ons. We willen immers ten allen tijden het kind zich abnormaal voelt ! Geen onderzoek om het onderzoek en altijd het welbevinden van het kind bewaken.